Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de tot VAKKR8 behorende organisaties. Hoewel er uiterste zorg wordt besteed aan de inhoud van deze site, blijft het mogelijk dat informatie die hier is opgenomen incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. VAKKR8 noch de tot VAKKR8 behorende organisaties zijn aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.